Mác bê tông, mác gạch block là gì? , gạch block

Các loại gạch block như: gạch block xây tường, gạch block tự chèn gọi chung là gạch block. Mác gạch block chính là mác bê tông. Mác bê tông ở đây chính là khả năng chịu nén của mẫu bê tông theo đúng tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Để đo cường độ thì các nhà máy thường dùng một mẫu tiêu chuẩn quy định hình lập phương có kích thước 150 × 150 × 150 (mm) và được dưỡng hộ trong điều kiện quy chuẩn trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông được ninh kết. Tiếp theo đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu có đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).

Trong xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau như: chịu nén, uốn, kéo, trượt… Trong đó chịu nén là một ưu thế đặc biệt của bê tông. Người ta thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng của bê tông, từ đó thuật ngữ mác bê tông ra đời.

gach-block-ha-phuong2

Có các loại mác bê tông được phân ra như: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600. Giả sử nói đến mác bê tông là 300 chính là nới tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được

 dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kG/cm². Còn cường độ chịu nén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kG/cm². Hiện nay, với công nghệ hiện đại nên đã có thể chế tạo ra bê tông có cường độ rất cao lên tới 1000 kg/cm².

  1. Cách xác định mác bê tông

Để xác định được mác bê tông thực tế thì tối thiểu cần phải có một tổ mẫu lấy tại hiện trường gồm 3 mẫu bê tông đồng nhất. Đối với kết cấu lớn thì cần lấy tổ mẫu trên các vị trí khác nhau và với số lượng đủ lớn để đại diện cho toàn bộ kết cấu đó.

Giá trị trung bình của ứng suất nến tại thời điểm phá hủy do mẫu nén trong 3 tổ mẫu để lấy được mác của bê tông khi tuổi đời 28 ngày. Trong trường hợp thời điểm không phải là 28 ngày thì thường là 3 hoặc 7 ngày để xác định tổ mẫu thông qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng. Các kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả chưa chính thức.

Dùng kết quả của nén mẫu ở tuổi 28 mới là mác của bê tông thực tế. Giá trị trung bình của từng tổ mẫu đạt yêu cầu là không được nhỏ hơn mác thiết kế. Nhưng đồng thời đó cũng không có một mẫu nào trong tổ mẫu là có kết quả thí nghiệm nhỏ hơn 85%.

2.Quy định về lấy mẫu bê tông

Đối với bê tông thương phẩm thì ứng với mỗi mẻ vận chuyển trên xe (khoảng 6÷10 m³) phải lấy một tổ mẫu, tại hiện trường công trình trước khi đổ bê tông vào khuôn;

Trường hợp đổ bê tông kết cấu đơn chiếc, khối lượng ít (<20 m³) thì lấy một tổ mẫu;

+ Đối với kết cấu khung và các loại kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm…) thì cứ 20 m³ bê tông phải lấy một tổ mẫu;

+ Đối với bê tông móng máy khối lượng khoang đổ (phân khu bê tông) > 50 m³ thì cứ 50 m³ bê tông lấy một tổ (nếu khối lượng bê tông móng máy ít hơn 50 m³ vẫn phải lấy một tổ);

+ Đối với bê tông khối lớn: Phụ thuộc vào khối lượng bê tông đổ vào trong mỗi khoang đổ <= 1000m3 thì cứ 250m3 bê tông phải lấy một tổ mẫu. Ngược lại > 1000 m3 thì cứ 500 m3 bê tông thì phải lấy một tổ mẫu.

  1. Thiết kế mác bê tông

Đây là quá trình thí nghiệm nhằm đưa ra một cấp phối bê tông. Nghĩa là tỷ lệ thành phần vật liệu tạo vữa bê tông trong m3 vữa bê tông. Thích hợp cho vữa bê tông của mỗi công trình để từ đó có thể tạo ra được bê tông thực tế có mác tương đương với mác thiết kế.